Työaikapankki

"Työaikapankki" -sivulla voit tarkastella ja muuttaa yrityksen työntekijöiden työaikapankin saldoja. Työaikapankin saldo lasketaan reaaliajassa. Palvelu ei kuitenkaan ota huomioon sellaisia työvuoromerkintöjä joilla ei ole kestoa (esimerkiksi kesken oleva työvuoromerkintä), joten kesken työpäivän työaikapankin saldo voi näyttää odotettua pienemmältä johtuen projektinvaihdosta tai tauosta.

Päivän työvuorojen kokonaispituutta verrataan aina työntkeijäkohtaiseen työpäivän oletettuun pituuteen sen ollessa käytössä (määritetään työntekijän profiilissa) tai yrityksen yleiseen työpäivän oletettuun pituuteen (määritetään yrityksen asetuksissa).

Jos päivän kohdalle ei osu työvuoroa, saldovapaata tai poissaoloa ei työaikapankin saldo muutu. Työaikapankki ei huomio pyhäpäiviä erikseen vaan käsittelee niitä kuten tavallisia päiviä.

Saldoerittely

Työaikapankissa on mahdollista myös tarkastella yksittäisen työntekijän saldon kertymistä päiväkohtaisena aikajanana. Klikkaamalla työntekijän nimestä pääsette tarkastelemaan kyseisen työntekijän saldoerittelyä.

Saldoerittelyn vasemmalla puolellä näette tietoja työntekijän työaikapankin saldosta sekä asetuksissa määritetyn työaikapankin aloituspäivämäärän. Oikealla puolella on lyhyt listaus työaikapankkiin vaikuttavista asetuksista. Saldoerittely voidaan näyttää alkaen vai työaikapankin aloituspäivästä tai viimeisimmästä saldomuokkauksesta, riippuen siitä kumpi on tuoreempi tapahtuma.

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa näytetään jokainen päivä jonka kohdalla on jokin työaikapankkiin vaikuttava merkintä. Keskimmäisessä sarakkeessa on tieto siitä kuinka paljon kyseisen päivän tapahtumat vaikuttivat työaikapankin saldoon. Viimeisessä sarakkeessa on tieto siitä mikä työaikapankin saldo oli kyseisen päivän vaikutuksen jälkeen.

Taulukon luvut voivat olla joko desimaalimuotoinen "Saldo (h)" tai tunnit ja minuutit muotoinen "Saldo". Päivämäärät voi myös järjestää joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla päivämäärä-sarakkeen otsikkoa.

Aivan sivun alalaidassa on myös taulukko joka näyttää kaikki kyseisen työntekijän työaikapankin saldoon tehdyt manuaaliset saldokorjaukset.

Saldon muokkaus

"Saldomuokkaus" -sivulla näet kaikkien työntekijöiden nimet, heidän tämänhetkisen saldonsa, sekä kentät uusien saldojen asettamiseksi. Saldomuutokset vahvistetaan sivun alareunan Tallenna muutokset-napista. Työaikapankin saldon muokkaus yliajaa palvelun automaattisesti laskeman saldon joten jos muokkaat jonkin työntekijän saldoa ei muokkaushetkeä aikaisemmat työvuorot enää vaikuta saldoon vaikka niitä muokattaisi jälkeenpäin.

Kun määrität uuden saldon astuu se voimaan kuluvana päivänä. Tästä johtuen kuluvan päivän työvuoroa ei enää huomioida saldon laskennassa ja saldomuokkaukset suositellaankin tehtävän työpäivän jälkeen.

Saldoa muokatessa annatte palvelulle tiedon siitä mikä uusi saldo pitäisi olla. Esimerkiksi jos asetatte tietoihin -20h 30min niin tulee uusi saldo olemaan -20 tuntia 30 minuuttia riippumatta mikä vanha saldo oli. Vapaaehtoiseen kommenttikenttään voitte myös lisätä saldomuutoksen syyn. Suosittelemme myös käyttämään kenttää kirjaamaan vanhan saldon siltä varalta että saatatte tarvita tietoa myöhemmin.

Jos asetatte uudeksi saldoksi tuntimäärän joka ylittää asetuksissa määritetyn maksimi plussa tai miinustuntimäärän asettuu saldoksi asianmukainen maksimiarvo.