Ruokatauko

Ruokatauon poistaminen

Asetuksissa on mahdollista sallia työntekijöiden poistaa työpäivästä ruokatauko työvuoron muokkauksessa. Uusi asetus löytyy Asetukset -sivulta kohdasta "Työntekijän tuntikirjaukset". Työntekijöillä tulee olla lupa muokata työvuoroja jotta he voivat poistaa ruokatauon. Ylimääräisistä työvuoroista on aina mahdollista poistaa ruokatauko työvuoron muokkauksessa.

Kun työvuoro merkitään ylimääräiseksi kysytään työntekijältä kuuluuko työpäivään ruokatauko, jos työntekijä valitsee ettei päivään kuulu ruokataukoa merkitsee palvelu työvuoroon tiedon ruokatauon poistamisesta.

Työvuoroissa joista ruokatauko on merkitty poistetuksi näytetään työvuorokortissa merkintä "Ruokatauko poistettu".

Jos yhdestä työvuorosta poistetaan ruokatauko poistuu ruokatauko koko päivän ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että työpäivän ruokatauon pituudeksi asetetaan 0 minuuttia.

Esimerkki:

Yrityksen asetuksissa työpäivän kokonaispituus on 8 tuntia ja 0 minuuttia sekä ruokatauon pituus on 30 minuuttia.
Jos työntekijä tekee
8:00 - 16:00 työpäivän tulisi normaalisti työaikapankkiin ±0 minuuttia sekä raporteissa näkyisi työaika 7:30 ja ruokatauko 0:30.

Mikäli kyseisen työpäivän kohdalle kuitenkin merkitään ruokatauko poistetuksi on vuoro edelleen 8:00 - 16:00. Työaikapankkiin kuitenkin tulee plussaa 30 minuuttia ja raporteissa työajaksi ilmoitetaan 8:00 ja ruokatauoksi 0:00.

Ruokatauon poistamisen asetus
Ruokatauon poistaminen
Vahvistusikkuna
Poistettu ruokatauko työvuorokortissa

Ruokatauon poistamisen vaikutus työaikapankissa

Kun työpäivän ruokatauko merkitään poistetuksi tulee kyseisen päivän kohdalle asetuksiin (työntekijäkohtainen jos sellainen on määitetty, jos ei niin yrityksen yleinen asetus) merkityn ruokatauon verran enemmän saldoa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työpäivä joka normaalisti aiheuttaisi 3 tuntia miinusta saldoon aiheuttaakin vain 2,5 tuntia miinusta saldoon.

Työaikapankissa sama työvuoro ruokatauon kanssa ja ruokatauko poistettuna.

Ruokatauon poistamisen vaikutus raporteissa

Kun työpäivän ruokatauko merkitään poistetuksi pysyy raporteilla näkyvä työpäivän aloitus ja lopetusaika samana mutta esimerkiksi Työaikaraportissa sekä Tunnit työpäivinä -raportissa työajan sekä ruokatauon pituus muuttuu. Ruokatauon pituudeksi näytetään kyseisen päivän kohdalla 0 minuuttia ja vastaavasti työaijan pituutena näytetään työpäivän kokonaiskesto ilman ruokatauon vähennystä. Aikaisemman esimerkin mukaan 8:00 - 16:00 työpäivän näyttääkin tällöin työaikana 8 tuntia 7 tunnin ja 30 minuutin sijaan.

Esimerkin mukainen työvuoro esitettynä Työaikaraportissa ruokatauon kanssa ja ruokatauko poistettuna.