Tuotteet ja tuoteryhmät

"Tuotteet" -sivulla näet tuotteet, jotka tilillenne on luotu.

Tuotteille voidaan luoda tuoteryhmät, joiden avulla tuotteita voidaan jaotella. Tämä helpottaa työntekijöitä merkitsemään tuotteen työvuoron loputtua.

Tuotteiden käyttöä voidaan rajata työntekijöiden osalta, jos työntekijältä on rajattu tuotteiden käyttö niin hän ei voi lisätä tuotteita työvuoron aikana tai jälkeen.

"Tuoteryhmät" -painikkeesta päästään luomaan ryhmä tai muokkaamaan olemassa olevia ryhmiä. Tuoteryhmän muokkaamisessa voidaan valita siihen tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, tai poistaa ryhmä.

Tuotteen lisääminen

"+Tuote" -painikkeesta voidaan luoda tuote. Tuotteelle valitaan onko tuote kulutus vai vakiotuote.

Kulutustuotteella työntekijä merkitsee määrän, kuinka paljon kyseistä tuotetta on käytetty. Vakiotuote tarkoittaa esimerkiksi tehtävää, jonka työntekijä on tehnyt sen työvuoron aikana. Vakiotuotteessa työntekijä merkitsee tuotteen käytetyksi korkeintaan kerran per työvuoro.

Tuotteelle annetaan nimi, tuotteen yksikkö, ja hinta. Näiden tietojen avulla voidaan hakea raporteista tietoja, kuinka paljon erilaisia tuotteita on käytetty. Tuotteen yksikköä ei voi muuttaa tuotteen luomisen jälkeen.

Tuotteen muokkaaminen ja poistaminen

Tuotteet etusivulla voidaan muokata olemassa olevaa tuotetta, painamalla tuotteen perässä olevasta muokkaa painikkeesta.

Tuote voidaan ottaa pois käytöstä, joka tarkoittaa että tuote ei näy tämän jälkeen työntekijöille.

Tuotteita voidaan poistaa painamalla Tuotteet -sivulla muokkaa painiketta, jonka jälkeen voidaan valita ne tuotteet jotka halutaan poistettavan. Tuotteiden poisto tapahtuu kun painetaan "poista valitut". Tuotteen poistaminen poistaa kaikki tiedot tuotteen käytöstä myös jo tehdyistä työvuoroista. Tästä johtuen suosittelemme että tuotteet ensisijaisesti otetaan pois käytöstä poistamisen sijaan.